Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego – problemy

W ostatni piątek Sąd Najwyższy odpowiedział na ciekawe pytanie prawne dotyczące zasiedzenia prawa własności nieruchomość. Cały problem prawny sprowadzał się w istocie do ustalenia, czy osoba, która najpierw była posiadaczem prawa użytkowania wieczystego, a po jego wygaśnięciu była posiadaczem samoistnym (czyli władała nieruchomością jak właściciel) tej nieruchomości, może doliczyć okres posiadania użytkowania wieczystego do okresu posiadania samoistnego nieruchomości i tym samym nabyć własność nieruchomości przez zasiedzenie.

Sąd Najwyższy uznał, iż takie zaliczenie jest niedopuszczalne. Dokładne motywy, jakimi się kierował w tym zakresie, poznamy wraz z wydaniem uzasadnienia uchwały III CZP 8/14. Bardzo prawdopodobne jest natomiast, iż SN powieli w tej sprawie argumentację zawartą w treści uchwały z dnia 23 lipca 2008 r. sygn. akt III CZP 68/08. Prawo użytkowania wieczystego i prawo własności mimo ich znacznych podobieństw, są odrębnymi prawami rzeczowymi. W związku z tym jeśli posiadacz działa jak użytkownik wieczysty (np. opłaca opłatę roczną) to nie może nabyć w drodze zasiedzenia prawa własności, gdyż po prostu nigdy tego prawa nie wykonywał. W konsekwencji nie można również doliczać do okresu zasiedzenia własności okresu wykonywania innego prawa niż własność. Warto również dodać, iż okres zasiedzenia prawa własności i okres zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego biegną przeciwko innym osobom – w przypadku własności jest to oczywiście właściciel, natomiast w przypadku prawa użytkowania wieczystego jest to użytkownik wieczysty.

Argumenty przemawiające za stanowiskiem przeciwnym są o wiele słabsze – podobieństwo prawa własności i prawa użytkowania wieczystego, całkowite zniwelowanie możliwości zasiedzenia w wypadku wygaśnięcia prawa użytkowania wieczystego przed upływem okresu zasiedzenia.

Omawiana uchwała potwierdza, iż instytucja nabycia prawa użytkowania wieczystego przez zasiedzenie wciąż budzi kontrowersje i wątpliwości dotyczące np. możliwości zasiedzenia prawa użytkowania wieczystego, które nigdy nie istniało.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.