Zakaz bez sankcji cd.

Kontynuując wątek zakazu określonego w art. 34 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami, chciałbym zwrócić uwagę na znacznie ograniczony zakres jego obowiązywania.. Zakaz ten rozciąga się bowiem wyłącznie na okres trwania postępowania administracyjnego dotyczącego prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa.

Zakaz ten nie obowiązuje zatem w postępowaniu dotyczącym zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, która stała się zbędna na cel wywłaszczenia. Dlaczego? Ponieważ to postępowanie nie dotyczy ustalenia, czy nieruchomość została nabyta zgodnie z prawem.

W sytuacjach, w których nieruchomość objęta sporem została nabyta w drodze czynności cywilnoprawnej lub na mocy orzeczenia sądu cywilnego (np. w związku z zasiedzeniem), omawiany zakaz zbywania nieruchomości również nie obowiązuje. W takich sytuacjach do rozpoznania sprawy jest bowiem właściwy sąd cywilny, a nie organ administracji publicznej.

Zakaz ten dotyczy praktycznie wyłącznie postępowań administracyjnych dotyczących stwierdzenia nieważności decyzji wywłaszczeniowych. Jednak w momencie wydania ostatecznej decyzji przez organ wyższego stopnia, zakaz przestaje obowiązywać. Nie obowiązuje zatem w postępowaniu sądowoadministracyjnym, które toczy się w wyniku zaskarżenia takiej decyzji do właściwego sądu administracyjnego.

Takie ukształtowanie zakresu obowiązywania omawianego zakaz czyni ochronę byłych właścicieli bardzo iluzoryczną.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.