Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego – problemy

W ostatni piątek Sąd Najwyższy odpowiedział na ciekawe pytanie prawne dotyczące zasiedzenia prawa własności nieruchomość. Cały problem prawny sprowadzał się w istocie do ustalenia, czy osoba, która najpierw była posiadaczem prawa użytkowania wieczystego, a po jego wygaśnięciu była posiadaczem samoistnym (czyli władała nieruchomością jak właściciel) tej nieruchomości, może doliczyć okres posiadania użytkowania wieczystego do okresu […]