Stwierdzenie nieważności decyzji wywłaszczeniowej nie zawsze wystarczy

Uzyskanie decyzji stwierdzającej nieważność decyzji o wywłaszczeniu nieruchomości na cele reformy rolnej nie jest wystarczające dla odzyskania tej nieruchomości i ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej. Jest to dopiero pierwszy krok na dłuższej drodze prowadzącej do restytucji mienia. Skutkiem takiej decyzji jest bowiem jedynie wyeliminowanie z obrotu prawnego takiej rażąco wadliwej decyzji. Decyzja nieważnościowa nie kończy postępowania, a jedynie stanowi podstawę do jego ponownego przeprowadzenia.

Dlatego też na podstawie decyzji nieważnościowej nie uzyska się wpisu własności na rzecz byłych właścicieli. Konieczne jest (w przypadku gdy wywłaszczenie opierało się na dekrecie PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej) uzyskanie merytorycznej decyzji administracyjnej potwierdzającej, iż dana nieruchomość nie podpada pod działanie art. 2 ust. 1 w/w dekretu PKWN. Właściwym do wydania takiej decyzji jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dopiero po uzyskaniu takiej decyzji możliwe jest wykreślenie Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości i wpisanie w jego miejsce byłych właścicieli lub ich spadkobierców. Warto o tym pamiętać, aby nie narazić się na niepotrzebne koszty postępowania wieczystoksięgowego i znacznego wydłużenie całego postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.