Sąd Najwyższy pogarsza sytuację właścicieli działek cz. 2

Zgodnie z obietnicą wracam dzisiaj do tematu dotyczącego tendencji Sądu Najwyższego do pogarszania sytuacji prawnej właścicieli działek, na których posadowione są urządzenia przesyłowe należące do przedsiębiorstw przesyłowych.

Wspomniana przeze mnie uchwała SN z dnia 22 maja 2013 r. dotyczyła ustalenia stosunku służebności przesyłu do istniejącej już w polskim Kodeksie cywilnym od bardzo dawna instytucji służebności gruntowej. Sąd Najwyższy stwierdził, iż służebność przesyłu to instytucja odrębna. Zgadzam się w pełni z tą tezą, biorąc pod uwagę fakt, iż ustawodawca zgrupował przepisy dotyczące tej służebności w osobnym Rozdziale, a w art. 305(4) k.c. wyraźnie podkreślił, iż przepisy dotyczące służebności gruntowych znajdują zastosowanie wyłącznie odpowiednio.

Istotniejszym z punktu widzenia właścicieli działek były natomiast inne twierdzenia SN. Przede wszystkim SN uznał, iż do okresu biegu zasiedzenia służebności przesyłu przedsiębiorca przesyłowy może doliczyć cały okres sprzed wprowadzenia instytucji służebności przesyłu, a w którym urządzenia przesyłowe były posadowione na danej działce. Innymi słowy pomimo, iż przed 2008 r. nie istniało takie prawo jak służebność przesyłu, to i tak  mogło być już przed tą datą zasiadywane. W konsekwencji, jeżeli dane urządzenie przesyłowe zostało posadowione na danej działce co najmniej 30 lat temu licząc od dnia dzisiejszego wstecz, to istnieje bardzo duża szansa na to, iż właściciel działki nie otrzyma żadnego wynagrodzenia czy też odszkodowania za nieuprawnione korzystanie z jego nieruchomości, a to z racji na fakt zasiedzenia. Pogląd ten wydaje się dość kontrowersyjny, zważywszy, iż do 2008 r. nikt nie mógł mieć pojęcia o tym, iż bezczynność właściciela działki może doprowadzić do, w pewnych wypadkach znacznego, permanentnego ograniczenia prawa własności połączonego z utratą wartości obciążonej działki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.