Przerwanie biegu przemilczenia co do majątku opuszczonego

Dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich nie obowiązuje już od 1985 r., jednak nadal istnieje możliwość orzekania przez Sądy o nabyciu własności nieruchomości opuszczonych na warunkach określonych w tym dekrecie na rzecz Skarbu Państwa. Podstawą nabycia własności była instytucja tzw. przemilczenia, która sprowadzała się do uznania, iż po upływie 10 lat „bezczynności właściciela”, własność nieruchomości przechodziła z mocy prawa na Skarb Państwa.

W pewnych sytuacjach nadal istnieje możliwość wzruszania orzeczeń Sądu w przedmiocie stwierdzenia nabycia własności tych nieruchomości przez Skarb Państwa (mimo, że rozstrzygnięcia zapadały w latach 60 -tych, 70 – tych). Żądania te mogą być oparte np. na twierdzeniu, iż w wyniku działań właściciela doszło do przerwania biegu okresu przemilczenia oraz zniweczenia stanu przemilczania (okres przemilczenia nie mógł zacząć swego biegu na nowo) – co skutkowało niemożnością nabycia własności nieruchomości na mocy tego dekretu.

W zakres tych działań oprócz wniesienia pozwu o przywrócenie posiadania (niezależnie od rozstrzygnięcia w sprawie), wchodziły w zasadzie wszystkie czynności, które manifestowały wolę odzyskania nieruchomości przez właściciela. Mogłyby to zatem np. pisma kierowane do zarządcy nieruchomości o jej wydanie lub przekazanie zarządu, powództwo o wydanie nieruchomości. Katalog tych zachowań pozostaje w zasadzie otwarty, jeśli tylko oprócz warunku manifestacji chęci odzyskania, spełnia również warunek skierowania oświadczenia do właściwego podmiotu (a więc jednostki państwowej, która miała jakiś związek z daną nieruchomością). Co istotne, zachowania jednego ze współwłaścicieli przerywały bieg okresu przemilczenia co do pozostałych ( postanowienie SN do sygn. akt III CSK 42/14).

Jeśli powyższa okoliczność zostanie wykazana, to istnieje szansa na wzruszenie postanowienia Sądu wydanego na podstawie art. 34 w/w dekretu.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.