Ograniczenie odpowiedzialności

Zapoznając się z treścią niniejszego bloga akceptujesz, iż ma on wyłącznie charakter edukacyjny i zawiera treści o charakterze ogólnym.
Autor bloga nie odpowiada za treść wpisów w nim zamieszczonych, w tym za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem, lub brakiem zastosowania się do ich treści. Treści zamieszczone na blogu są wyrazem poglądów autora i nie stanowią oficjalnego stanowiska jego kancelarii. Autor zastrzega sobie prawo do zmiany treści w szczególności w sytuacji zmiany prawa, orzecznictwa oraz praktyki organów administracji.

Autor bloga nie odpowiada ponadto za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez osoby trzecie.