Odszkodowanie za wywłaszczenie pod cmentarz

Głównym źródłem nieporozumień i sporów w postępowaniach o wywłaszczenie nieruchomości na cel publiczny jest wysokość odszkodowania za odjęcie własności. Właściciel nieruchomości oczekuje odszkodowania rekompensującego wszelkie jego szkody i straty (a nawet jego krzywdę, np. z tytułu cierpień psychicznych spowodowanych utratą „ojcowizny”, która miała wartość sentymentalną i pamiątkową), natomiast wywłaszczający podejmuje wszelkie środki dla wykazania niewielkiej wartości przejmowanego gruntu.

Co do zasady podstawą do określenia wartości odszkodowania jest wartość rynkowa wywłaszczanej nieruchomości ustalana przy uwzględnieniu m.in. jej przeznaczenia (wynika z reguły z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego), położenia, rodzaju i sposobu użytkowania. Dodatkowo, w pewnych wypadkach, konieczne jest uwzględnienie zmiany przeznaczenia tej działki w związku z realizacją celu wywłaszczenia. Dotyczy to sytuacji, w której w wyniku zmiany wartość nieruchomości ulegnie zwiększeniu (art. 134 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Klasycznym przykładem może być tutaj wywłaszczenie działki rolnej celem wybudowania np. szkoły. W tym przypadku przeznaczenie działki ulegnie ewidentnej zmianie – z rolnej na budowlaną – a w konsekwencji znacznie wzrośnie jej wartość (i ostatecznie odszkodowanie za jej wywłaszczenie).

Niedawno NSA zajął się sprawą odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości na cel budowy cmentarza. Nieruchomość wywłaszczona obejmowała tereny zielone. Pomimo, iż projektowana inwestycja oprócz terenów zielonych obejmowała m. in. budowę domu pogrzebowego, dróg dojazdowych i parkingu, wywłaszczający uznał, iż w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia nie dojdzie do zmiany przeznaczenia terenu, zatem wskazany wyżej art. 134 ust. 4 ugn nie znajdzie zastosowania. NSA nie zgodził się z tym poglądem, jednoznacznie stwierdzając, iż cmentarz nie może być uznany w całości za teren zielony, skoro mają być na nim posadowione budynki i inna infrastruktura niestanowiąca terenów zielonych. Konieczne jest zatem ustalenie jakie części nieruchomości zmieniły przeznaczenie i o ile zwiększyły swą wartość (wyrok NSA z dnia 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt I OSK 2128/15).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.