Odszkodowanie za korzystanie z urządzeń przesyłowych

Żądanie ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem nie jest jedynym środkiem prawnym przysługującym właścicielowi nieruchomości w sytuacji bezprawnego posadowienia urządzeń przesyłowych na jego gruncie. Taka osoba ma dodatkowo lub alternatywnie możliwość żądania od przedsiębiorstwa przesyłowego korzystającego z tych urządzeń tzw. odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości. Takiego odszkodowania można dochodzić za okres dziesięciu lat wstecz, licząc od dnia wniesienia pozwu. Co więcej, możliwe jest także żądanie takiego odszkodowania na przyszłość (do czasu zaprzestania używania i usunięcia urządzeń z nieruchomości).

Roszczenie to może być dochodzone obok żądania ustanowienia służebności. Wynika to z faktu, iż w zakres wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu takie odszkodowanie nie wchodzi.

Istnieje także możliwość wystąpienia wyłącznie z pozwem o odszkodowanie, bez wszczynania postępowania dotyczącego służebności. Takie działanie jest zasadne, jeżeli staramy się zmusić przedsiębiorcę przesyłowego do całkowitego usunięcia urządzeń z naszego gruntu. Takie działanie nie powstrzyma jednak przedsiębiorcy przed złożeniem własnego wniosku o służebność przesyłu.

Kolejnym roszczeniem przysługującym właścicielowi nieruchomości względem przedsiębiorstwa przesyłowego jest powództwo negatoryjne (czyli o usunięcie urządzeń przesyłowych i zaprzestanie korzystania z gruntu). To roszczenie powinno być dochodzone w szczególności co do przypadków, w których przedsiębiorca zaprzestał korzystania z konkretnych urządzeń, ale pozostawił je na gruncie. W takim bowiem przypadku przedsiębiorca przesyłowy nie będzie już w stanie skutecznie dochodzić ustanowienia służebności przesyłu (nie będzie również miał w tym interesu). W tym przypadku również istnieje możliwość żądania zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie.

W powyższych kwestiach wypowiadał się wielokrotnie Sąd Najwyższy, m.in. postanowienie z dnia 7 sierpnia 2014 r., sygn. akt II CSK 573/13 i uchwała z 24 lipca 2013 r., sygn. akt III CZP 36/13.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.