Ochrona praw nabywcy priorytetem

15 września 2015 r. Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów podjął uchwałę o istotnym znaczeniu dla osób ubiegających się o zwrot wywłaszczonych nieruchomości (sygn. akt III CZP 107/14). Problem, którym zajął się SN sprowadzał się w zasadzie do stwierdzenia, czy umowa na mocy której Skarb Państwa/gmina zbyła uprzednio wywłaszczoną nieruchomość na rzecz osoby trzeciej, pomimo, iż były właściciel miał prawo żądania jej zwrotu, jest obarczona wadą nieważności. Od odpowiedzi na to pytanie uzależniony był wachlarz roszczeń przysługujących byłemu właścicielowi oraz zakres ochrony praw nabywców prawa własności nieruchomości.

Sąd Najwyższy zdecydował, iż pierwszeństwo przysługuje nabywcom nieruchomości, a umowa zbycia nieruchomości, pomimo, iż została zawarta wbrew ustawowemu zakazowi wykorzystywania wywłaszczonej nieruchomości na cel inny niż określony w decyzji o wywłaszczeniu, nie jest nieważna. Na uzasadnienie tego stanowiska Sn będzie trzeba poczekać aż do opublikowania pisemnego uzasadnienia uchwały.

Skutek powyższego rozstrzygnięcia jest taki, iż osoby, które mogłyby domagać się zwrotu wywłaszczonej nieruchomości, w przypadku zbycia takiej nieruchomości osobie trzeciej,  nie mają szans na jej odzyskanie. Pozostaje im wyłącznie roszczenie odszkodowawcze i związany z tym roszczeniem problem określenia wysokości szkody. Natomiast nabywcy nieruchomości mają powody do zadowolenia – nie utracą własności na rzecz byłych właścicieli.

Na marginesie należy tylko dodać, iż powyższa uchwała dotyczy sytuacji, w których do wywłaszczenia doszło przed dniem 1 stycznia 1998 r.

3 comments:

 1. Witam, niestety nie ma jeszcze uzasadnienia tejże uchwały ale czy przypadkiem uchwała nie odnosi się do umów zawartych przed 1.01.1998 roku, a nie do wywlaszczeń przed 98 roku jak Pan wskazuje? W mojej ocenie wciąż pozostaje pytanie co z umowami zawartymi po 98 r. i z naruszeniem 136 ugn. Pozostaje czekać na uzasadnienie może SN odniósł się też do tej sytuacji.

  1. Pani Magdaleno,
   Oczywiście, uchwała dotyczy sytuacji, w których zarówno do wywłaszczenia jak i zbycia wywłaszczonej nieruchomości doszło przed 01/01/1998 r.
   Warto też zauważyć, iż brzmienie przepisów wskazanych w treści sentencji uchwały ma brzmienie bardzo podobne do treści art. 137 u.g.n. Stąd prawdopodobnym jest, iż umowy zawarte po 01/01/1998 r. również nie będą uznawane za nieważne.
   Wiele będzie zależało od treści uzasadnienia, na które czekam z niecierpliwością.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.