Niepełne odszkodowanie za nieważną decyzję wg TK

W dniu 24 kwietnia 2014 r. zapadło interesujące rozstrzygnięcie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie o sygn. SK 56/12 dotyczącej odszkodowań za bezprawne przejęcie mienia przez Państwo w okresie PRL.

Co do zasady każde odszkodowanie powinno zawierać w sobie dwa elementy – odszkodowanie za stratę i odszkodowanie za utracone korzyści. W sprawach o odszkodowanie za utracone mienie odszkodowanie za stratę powinno odzwierciedlać wartość tego mienia, a odszkodowanie za utracone korzyści powinno odzwierciedlać m.in. wartość dochodów i pożytków, które mienie to generowałoby na rzecz osoby, której przysługuje odszkodowanie. Dla przykładu można tu wskazać środki pieniężne z tytułu wynajmu lokali w nieruchomości lub oszczędności związane z prowadzeniem działalności w tej nieruchomości (zamiast wynajmowania innego lokalu dla prowadzenia tej działalności.

Dla oceny problemu odszkodowania dochodzonego od Państwa istotnym jest wskazanie na dwie daty – 17 października 1997 r. i 1 września 2004 r. Pierwsza data dotyczy wejścia w życie Konstytucji RP – wtedy to powstała możliwość dochodzenia odszkodowania za niezgodne z prawem działania Państwa. Natomiast druga data dotyczy wejścia w życie nowelizacji Kodeksu cywilnego, która to określała zasady dochodzenia tego odszkodowania przed sądami cywilnym. Dopiero od tej daty możliwe było dochodzenie odszkodowania za utracone korzyści wynikającego z wydania sprzecznej z prawem decyzji administracyjnej. Wcześniej bowiem na mocy art. 160 K.p.a. odszkodowanie dotyczyło wyłącznie rzeczywistej szkody (a więc wyżej wspomnianej straty).

Trybunał Konstytucyjny miał odpowiedzieć na pytanie, czy jeśli decyzja administracyjna została wydana jeszcze przed wejściem w życie Konstytucji, to czy można domagać się odszkodowania za utracone korzyści, jeśli powstałyby w okresie pomiędzy 17 października 1997 r. a 1 września 2004 r. Dla przykładu chodziłoby tu o utracone przychody z najmu przejętej przez Państwo nieruchomości za okres wspomniany powyżej.

TK ostatecznie przesądził, iż jeśli decyzja administracyjna, w wyniku której powstała szkoda, stała się ostateczna przed 17 października 1997 r., to poszkodowany nie może żądać odszkodowania za utracone korzyści, które mógłby osiągnąć do dnia 1 września 2004 r. Wydaje się natomiast, iż za utracone korzyści z okresu po 1 września 2004 r. odszkodowanie już przysługuje.

Istotnym jest, iż TK podkreślił, że kwestie dochodzenia roszczeń o odszkodowanie za decyzje wywłaszczeniowe z okresu PRL powinny być kompleksowo uregulowane w ustawie reprywatyzacyjnej. Ciekawe, czy przyspieszy to prace nad uchwaleniem tejże ustawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.