Kiedy nie można zażądać ustanowienia służebności przesyłu?

W dniu 6 czerwca 2014 r. Sąd Najwyższy w uchwale do sygn. akt III CZP 107/13 rozstrzygnął kolejny problem prawny, który istniał na tle wzajemnych relacji decyzji wywłaszczeniowych i służebności przesyłu.

Zagadnienie to sprowadzało się do odpowiedzi na pytanie, czy  zasadnym jest ustanawianie służebności przesyłu gdy przedsiębiorca przesyłowy posiada ostateczną decyzję wydaną na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wywłaszczania nieruchomości (lub też odpowiednich ustaw regulujących te kwestie w późniejszym okresie).

SN uznał, iż w takiej sytuacji nie można żądać ustanowienia służebności przesyłu za wynagrodzeniem. Co prawda brak jest jeszcze pisemnego uzasadnienia tej uchwały, jednakże oczywistym jest, iż rozstrzygnięcie to koresponduje z treścią uchwały III CZP 87/13, o której pisałem tutaj. Jako, iż decyzja administracyjna wydana na mocy w/w ustawy kreuje prawo przedsiębiorcy przesyłowego do korzystania z nieruchomości w takim samym zakresie jak służebność przesyłu, nie ma konieczności regulowania sytuacji prawnej urządzeń przesyłowych (gdyż jest już uregulowana). W związku z tym w takich sytuacjach nie jest spełniony konieczny warunek do złożenia wniosku o ustanowienie służebności przesyłu określony w art. 3052 k.c. Istnienie takiej służebności nie jest konieczne do właściwego korzystania z urządzeń przesyłowych.

Omawiana uchwała SN zamyka dużej części właścicieli drogę do uzyskania wynagrodzenia za ustanowienie na ich nieruchomości służebności. Wymusza również na etapie przedsądowym podjęcie działań celem ustalenia, czy konkretna decyzja została wydana, czy jest ostateczna i czy istnieje możliwość jej wzruszenia.

One comment:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.