Zwrot / odszkodowanie a podatek

Chciałbym dzisiaj zająć się sprawą, o której osoby starające się odzyskać wywłaszczoną nieruchomość często zapominają. Chodzi mianowicie o kwestię opodatkowania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub odszkodowania (wypłacanego, gdy zwrot nie jest możliwy), które to co do zasady powinny być opodatkowane podatkiem dochodowym. Osoby fizyczne podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych )potocznie PIT). W wypadku zwrotu nieruchomości […]

Jest decyzja, nie ma zasiedzenia!

Dzisiaj SN wydał nareszcie rozstrzygnięcie, na które od dłuższego czasu wyczekiwałem. Chodzi mianowicie o uchwałę składu 7 sędziów SN wydaną do sygn. akt III CZP 87/13.  SN miał odpowiedzieć na ważne pytanie dotyczące możliwości zasiedzenia służebności przesyłu w sytuacji, w której zasiadujący uzyskał wcześniej decyzję o wywłaszczeniu nieruchomości w trybie art. 35 ust. 1 i […]

Egzekucja może przerwać bieg zasiedzenia

W uchwale z dnia 22 listopada 2013 r. do sygn. akt III CZP 69/13 SN wydał rozstrzygnięcie, które może mieć bardzo poważne skutki dla osób starających się o zasiedzenie nieruchomości. Sprawa dotyczyła sytuacji, w której formalny właściciel zasiadywanej nieruchomości był dłużnikiem, przeciwko któremu komornik prowadził postępowanie egzekucyjne. W ramach tego postępowania komornik zajął zasiadywaną przez […]