Zasiedzenie prawa użytkowania wieczystego – problemy

W ostatni piątek Sąd Najwyższy odpowiedział na ciekawe pytanie prawne dotyczące zasiedzenia prawa własności nieruchomość. Cały problem prawny sprowadzał się w istocie do ustalenia, czy osoba, która najpierw była posiadaczem prawa użytkowania wieczystego, a po jego wygaśnięciu była posiadaczem samoistnym (czyli władała nieruchomością jak właściciel) tej nieruchomości, może doliczyć okres posiadania użytkowania wieczystego do okresu […]

Ograniczenia zwrotu nieruchomości

Niedawno Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, którego konsekwencją będzie znaczące ograniczenie możliwości zwrotu wywłaszczonych przez Państwo nieruchomości. Wyrok ten został ogłoszony w dniu 13 marca 2014 r. do sygn. akt P 38/11. Aktualnie obowiązujące przepisy umożliwiają żądanie przez byłego właściciela wywłaszczonej nieruchomości jej zwrotu, jeśli zostaną spełnione stosowne przesłanki. Generalnie sprowadzają się one do dwóch sytuacji: […]

Zabużanie – odliczanie czas zacząć

Witam Was po długiej przerwie w działalności bloga i od razu przechodzę do konkretów. Jakiś czas temu pisałem o zmianach w ustawie dotyczącej mienia zabużańskiego, związanych z treścią wyroku TK do sygn. akt S 11/12. Treść wpisu możecie znaleźć tutaj. W wyniku powyższego wyroku doszło do nowelizacji w/w ustawy, która to na powrót otwiera drogę […]