Odszkodowanie bez podatku spadkowego

Wyrokiem z dnia 30 czerwca 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że nabyte w spadku roszczenie o odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość nie jest objęte podatkiem od spadków i darowizn.

Orzeczenie to ma znaczenie dla wszystkich osób będących spadkobiercami byłych właścicieli nieruchomości, którzy to utracili własność na mocy sprzecznych z prawem decyzji administracyjnych. Jako, iż roszczenia o odszkodowanie za utratę nieruchomości nie są prawem majątkowym, to nie wchodzą do masy spadku w rozumieniu przepisów o podatku od spadków i darowizn. W związku z tym nie ma potrzeby zgłaszania nabycia tych roszczeń w drodze spadkobrania do urzędu skarbowego.

Obowiązek zgłoszenia nie powstaje także już po faktycznym uzyskaniu takiego odszkodowania.

Orzeczenie nie jest jeszcze prawomocne.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.